De activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) is een groep mensen, die zich inzet voor de (buiten)schoolse activiteiten, die er in de loop van elk schooljaar georganiseerd worden.

Samenstelling en functieverdeling

Functies binnen de AC zijn.

  • voorzitter
  • secretaris
  • coördinator    informatie
  • coördinator    sport en spel
  • coördinator   festiviteiten.
  • coordinator   voorraadbeheer     

Deze groep wordt aangevuld met 2 leden van het personeel

1 lid namens de onderbouw

1 lid namens de bovenbouw

Op afroep van de coördinator kan een aantal ouders / vrijwilligers ondersteunen bij activiteiten.

Algemene opmerkingen

-          De AC vergadert wanneer nodig.

-          De AC legt elk jaar haar verantwoording af middels een jaarverslag.

-          De AC houdt notulen bij van haar vergaderingen.

-          De AC leden hebben een werkmap met daarin de notulen, de draaiboeken voor de verschillende activiteiten.