MR staat voor: medezeggenschapsraad.
 
De MR bestaat uit 4 leden, te weten: 2 personeelsleden en 2ouders.
oudergeleding

e-mail

Dianne Dekker

 

Sylvia Baas

 

(GMR) Gerard van der Knijff

 gvdknijff@ercmachinery.nl 

 

 

personeelsgeleding  
Ineke Hoekstra  
Susan Mulders  
   

 Het algemeen e-mail adres van de mr is:    
de.triangel@scpo-nop.nl  onder vermelding MR.

 

Heeft u vragen en/of opmerking welke wij tijdens een vergadering moeten bespreken, laat het ons a.u.b. weten!