MR: Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is een groep van ouders en personeel die structureel meedenken met de ontwikkelingen van de school. De MR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te praten over bijvoorbeeld het schoolplan, belangrijke ontwikkelingen binnen de school, de begroting en de identiteit. 

Van de MR wordt voor sommige dingen advies gevraagd, of een instemming met nieuwe onderwijsideeën. In de Nieuwsbrief komt na iedere vergadering een stukje te staan over wat er besproken is tijdens de MR. De notulen van deze vergadering kunt u altijd opvragen.

Mocht u zaken hebben die in de MR besproken kunnen worden kunt u dit altijd aangeven bij een van de leden.

Momenteel bestaat de MR uit:
Ineke Hoekstra ( voorzitter, leerkracht)
Susan Mulders (notulist, leerkracht)
Diane Dekker (ouder)
Sylvia Klarenbeek (ouder)