Geschiedenis van ('t gebouw) "de Triangel"

In het jaar 1965 besloot het Bestuur van de "Vereniging van Scholen
met de Bijbel voor basisonderwijs" tot het stichten van een vijfde
school in Emmeloord. Een en ander met het oog op de bouw
van een nieuwe woonwijk Emmeloord-West.
Op 1 augustus 1966 startte deze vijfde school,
met drie leerkrachten, onder de naam Constantijn Huygensschool.
Ze werd gehuisvest in de barakken aan de Espelerweg
achter de Chr. Scholengemeenschap.

De pioniers van de "Constantijn Huygensschool"     P. Vellema                      J. van Dijk         Hoofd D.L. Albada

                 

In augustus 1968 verhuisde de Constantijn Huygensschool
naar Emmeloord-West en  vervolgde daar het te geven
onderwijs in een Jarino-gebouw met vier leerkrachten.
Een nostalgische foto van de avondvierdaagse in 1968


ln april 1969 werd begonnen met de bouw van het huidige gebouw,
In november van datzelfde jaar betrok men het nieuwe gebouw,
staande aan het Reydersant 17.
Toen op 10 november 1969 de Constantijn Huygensschool
werd geopend, kreeg ook de inmiddels gestichte kleuterschool
(1 aug. 1969) in twee lokalen van voornoemde school onderdak
.

Het jaar daarop (1970) werd met de bouw van de kleuterschool
begonnen. Door uitbreiding van de Constan­tijn Huygensschool
moest één kleuterklas tijdelijk ondergebracht worden in het
kerkcentrum De Ont­moeting. Op 1-8-1971 werd de nieuwe
kleuterschool 't Startblok in gebruik genomen en
op 15 oktober van dat jaar officieel geopend.
De Constantijn Huygensschool was inmiddels zesklassig geworden.
In de loop van haar historie is de kleuterschool 't Startblok
een aantal keren drieklassig geweest in verband met het feit,
dat er opvang diende te zijn voor nieuwe wijken.


Vier klassenfoto's van zo rond 1970 (de nieuwe school stond er al)


Kenmerkende activiteiten waren de weekopeningen en de weeksluitingen.
Alle leerlingen kwamen bijeen in de zaal en bij toerbeurt verzorgde één groep de opening of sluiting. Een aantal leerlingen van deze groep regelden vanaf het podium
de liederen, het gebed, het gedicht  en het verhaal. Op de foto is groep 4 aan de beurt.

Dit team van begin jaren 70 bestaat uit 5 personen:
Piet Vellema, Johan de Hoop, Koos Brink, Roel Kremer en directeur Dirk Albada

Met een vooruitziende blik waren de kleuterschool en de lagere 
school naast elkaar op één terrein gebouwd
Vanuit het ministerie van onderwijs werd bepaald dat deze
twee vormen van onderwijs moesten fuseren en verder moesten
als één basisschool. Vanaf augustus 1986 ging de school
verder als basisschool " 't Startblok".

In augustus 1991 kwamen alle leerlingen ter ere van het
25 jarig jubileum op de foto. De ontwikkelingen kun je niet altijd voorspellen.
Na een tijd van groei nam het aantal leerlingen
langzaam en gestaag af. In Emmeloord-West stonden
4 basisscholen. Drie van de 4 kregen te maken met
steeds kleinere klassen en afnemende aantallen.
Zo rond 1990 werd er gekeken naar mogelijke oplossingen.


Drie basisscholen nl. 't Startblok, De Morgenster en de Jacob Revius school
gingen fuseren en 1-8-1994 werd de fusie een feit: De TRIANGEL was geboren. Eerst nog in twee gebouwen. De onderbouw in de voormalige
Jacob Reviusschool en de  midden- en bovenbouw in het latere hoofdgebouw

zie krantenartikel.

De voormalige lagere school en kleuterschool
werden aan elkaar vast gebouwd. Er kwamen 2 nieuwe lokalen
en een gemeenschapsruimte bij. Tijdelijk werden er ook nog 2 noodlokalen geplaatst.
De opening van het gebouw  was op 23 april 1997 !
Vanaf deze datum zaten alle leerlingen onder één dak.
Dit feit mocht uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan.
Het werd met een groots feest geopend.
Zie het krantenartikel


Na ongeveer 35 jaar als gebouw te hebben gefunctioneerd waarvan ruim 10 jaar
als grote school met rond de 300 leerlingen werd het tijd voor een grondige verbouwing.
Ten eerste werd de school uitgebreid met 4 nieuwe lokalen en
een ruime gemeenschapsruimte voor de bovenbouw.
Ten tweede werd het bestaande gebouw totaal vernieuwd en anders ingedeeld.
De officiële opening van de vernieuwde school was  op 19 sept. 2008.

Zie het krantenartikel

Afscheid van directeur Kees Verhagen

Donderdag 1 juli 2010 stond helemaal in het teken van het afscheid van onze directeur.
's Ochtends vroeg werden Kees Verhagen en zijn vrouw opgehaald met de "taxi" bestuurd door een "officiële" taxi-chauffeur.
Alle kinderen stonden op het plein klaar om het echtpaar met een erehaag te verwelkomen. Daarbij werd er enthousiast gezongen. In onze grote gemeenschapsruimte werden meester Verhagen en zijn vrouw hartelijk welkom geheten.
Samen keken we naar een powerpointvoorstelling waarin de 10 jaar directeur zijn voorbij kwam.
Afwisselend zongen de groepen liederen.
Uiteraard werd er een cadeau aangeboden: een prachtig tweeluik van tulpen geschilderd door onze collega Margriet Buijsman en aangeboden door de ouders.
Na het gezamenlijke gebeuren bezochten meester Verhagen en zijn vrouw alle groepen even.
De dag werd afgesloten met een afscheidsreceptie waarin ouders en oud-collega's afscheid konden nemen.

Nieuwe directeur

Op de eerste schooldag, maandag 23 aug. 2010  kwamen alle kinderen even bijelkaar in de gemeenschapsruimte om de nieuwe directeur te introduceren.
Dhr. Cor Pieters is al bijna 10 jaar bij onze vereniging, maar voor de Triangel-mensen is hij nieuw. Uiteraard wensen wij hem een heel fijne tijd toe op de Triangel.
Op de foto krijgt hij de "burgemeestersketting" omgehangen.

De noodlokalen zijn verwijderd

De noodlokalen waren in no-time verdwenen! 26-7-2011